بایسته های جنبش نرم افزاری
61 بازدید
محل نشر: دانشگاه باقر العلوم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی